Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2021

Powtórzyliśmy ŚREDNIOWIECZE

Lubię lekcje powtórzeniowe, bo dają mnóstwo możliwości. Kończąc omawianie epoki staram się, aby zajęcia były na tyle ciekawe i angażujące, żeby uczniowie wynieśli z nich jak najwięcej. Liczne narzędzia TIK, które wykorzystuję w swojej pracy, ułatwiają mi przygotowanie atrakcyjnych zajęć. Tak było i tym razem. Na utrwalanie wiadomości na temat średniowiecza poświęciłam trzy godziny lekcyjne. Młodzież pracowała zarówno samodzielnie w domu, jak i w zespołach podczas lekcji zdalnych. Wykorzystaliśmy następujące narzędzia TIK: Wakelet Jamboard Canva Breaking News Generator Generator kart mocy Generator memów Flipgrid Lekcję rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie tekstów średniowiecznych. W tym celu uczniowie w parach przeglądali omówione teksty, a następnie tworzyli memy i newsy związane z średniowieczem, które umieszczali w kolekcji Wakelet  zatytułowanej  "Średniowieczne newsy i memy" .  Po krótkim przypomnieniu, przyszedł czas na usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie się z Minipr

SPOTKANIE Z MALARSTWEM MODERNIZMU

Dziś podzielę się moim pomysłem na cykl lekcji poświęconych malarstwu modernistycznemu. Pomysł na zajęcia ewaluował z dnia na dzień, był zmieniany i uatrakcyjniany, dzięki czemu zaowocował szeregiem aktywności ze strony uczniów. W pierwszym etapie lekcji uczniowie pracowali w zespołach. Przygotowywali prezentacje w Canvie na temat czterech kierunków malarskich popularnych w epoce.  gr. 1 - IMPRESJONIZM gr. 2 - EKSPRESJONIZM gr. 3 - SYMBOLIZM gr. 4 - NATURALIZM Wszyscy otrzymali polecenie następującej treści: Przygotujcie prezentację na temat podanego kierunku. Kolekcja powinna zawierać podstawowe informacje o kierunku cechy malarstwa przedstawicieli malarstwa polskiego i europejskiego przykładowe dzieła (4) Prezentacja powinna być wykonana w Canvie lub Genially. Link do prezentacji należy umieścić w niniejszej kolekcji Wakelet. Czas na wykonanie zadania to jedna lekcja. Na koniec zajęć prezentacje były gotowe i zostały umieszczone przez uczniów w przygotowanej przeze mnie kolekcji pod

METAFORA CYTRYNY, czyli o dłuższej wypowiedzi pisemnej

Pisanie wypracowań od zawsze stanowiło problem. Warto jednak zastanowić się, z czym uczniowie sobie nie radzą i co zrobić, by ułatwić im pokonanie trudności? W mojej opinii największy problem stanowi funkcjonalne wykorzystanie treści lektury oraz kontekstów, a także uzasadnianie argumentów. Szczegółowe zapoznanie uczniów z tymi dwoma zagadnieniami oraz dokładne ich omówienie może przyczynić się do sukcesu. Moje sposoby na pomoc uczniom to przede wszystkim: - stosowanie oceniania kształtującego - m.in. jasno określone kryteria oceniania, stosowanie dwóch kolorów podczas sprawdzania (zielonym markerem zaznaczam to, co zrobione dobrze; czerwonym błędy), szczegółowa informacja zwrotna - omawianie prac uczniowskich w oparciu o popełnione błędy oraz mocne strony (wskazywanie konkretnych przykładów) - zapisywanie przez uczniów do zeszytu informacji na temat tego, czego w pracach należy unikać - regularne ćwiczenia redakcyjne Ucząc, zwracam też uwagę na dwa istotne dokumenty - Podstawę prog

Czy Baczyński może inspirować?

Dziś  w najnowszym wpisie pozwoliłam sobie opublikować teksty Pani Magdaleny Stanisławskiej zainspirowane życiem i twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To wspaniały sposób na uczczenie setnej rocznicy urodzin poety.  Przy tej okazji warto też wspomnieć o ogólnopolskim projekcie "Baczyński", którego jestem pomysłodawczynią.  Projekt "BACZYŃSKI" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych. Jego cele to między innymi: · upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów; · budzenie zainteresowań poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju; · kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej; · rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej; · kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych; · dostarczanie pozytywnych wzorców os