Przejdź do głównej zawartości

Posty

SPOTKANIE Z MALARSTWEM MODERNIZMU

Najnowsze posty

METAFORA CYTRYNY, czyli o dłuższej wypowiedzi pisemnej

Pisanie wypracowań od zawsze stanowiło problem. Warto jednak zastanowić się, z czym uczniowie sobie nie radzą i co zrobić, by ułatwić im pokonanie trudności? W mojej opinii największy problem stanowi funkcjonalne wykorzystanie treści lektury oraz kontekstów, a także uzasadnianie argumentów. Szczegółowe zapoznanie uczniów z tymi dwoma zagadnieniami oraz dokładne ich omówienie może przyczynić się do sukcesu. Moje sposoby na pomoc uczniom to przede wszystkim: - stosowanie oceniania kształtującego - m.in. jasno określone kryteria oceniania, stosowanie dwóch kolorów podczas sprawdzania (zielonym markerem zaznaczam to, co zrobione dobrze; czerwonym błędy), szczegółowa informacja zwrotna - omawianie prac uczniowskich w oparciu o popełnione błędy oraz mocne strony (wskazywanie konkretnych przykładów) - zapisywanie przez uczniów do zeszytu informacji na temat tego, czego w pracach należy unikać - regularne ćwiczenia redakcyjne Ucząc, zwracam też uwagę na dwa istotne dokumenty - Podstawę prog

Czy Baczyński może inspirować?

Dziś  w najnowszym wpisie pozwoliłam sobie opublikować teksty Pani Magdaleny Stanisławskiej zainspirowane życiem i twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To wspaniały sposób na uczczenie setnej rocznicy urodzin poety.  Przy tej okazji warto też wspomnieć o ogólnopolskim projekcie "Baczyński", którego jestem pomysłodawczynią.  Projekt "BACZYŃSKI" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych. Jego cele to między innymi: · upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów; · budzenie zainteresowań poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju; · kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej; · rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej; · kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych; · dostarczanie pozytywnych wzorców os

MATURA 2023 - mam nadzieję, że głos rozsądku

Być może tym postem włożę przysłowiowy kij w mrowisko, ale myślę, że potrzebny jest nam głos rozsądku. Nowa matura wzbudza mnóstwo emocji, oczywiście większość negatywnych. Myślę sobie, że nie na tym powinniśmy się teraz skupiać. Dziwimy się, że nasze środowisko jest źle postrzegane przez społeczeństwo, ale sami się do tego przyczyniamy. Ciągle narzekamy... Już zapomnieliśmy, że o szczegółowych zmianach w kształcie matury 2015 dowiedzieliśmy na rok przed egzaminem i wszystko robiliśmy po omacku. Próbne matury przygotowane przez wydawnictwa sporo różniły się od tej opracowanej przez CKE. Ustna w ogóle była sporą tajemnicą. Oburzało nas, że nasz uczeń ma przez 10 minut mówić o jednym temacie bez prezentacji, która była dla niego wcześniej ułatwieniem, ale i tak w naszej opinii się nie sprawdzała. Teraz przypomnijmy sobie to, co z reguły sprawdzaliśmy w maju i nasze komentarze typu, że kształt matury powinien się zmienić, że przepuszczamy wszystkich, nawet tych, którzy kompletnie nie znaj

Wokulski na sesji coachingowej

Celem lekcji scharakteryzowanie postaci Stanisława Wokulskiego. Pomysł jednak można wykorzystać także do omówienia innej postaci literackiej. Zajęcia rozpoczynamy od wprowadzenia uczniów w zagadnienie coachingu i określenia roli coacha. Następnie uczniowie wypełniają skróconą wersję kwestionariusza osobowego bohatera, zbierając najważniejsze informacje o nim. Przykładowe pytania do kwestionariusza znajdują się  tutaj . W kolejnym etapie pracujemy metodą 5xWHY? Polega ona na kilkakrotnym zadawaniu pytania "dlaczego? ", co pozwala wykryć przyczyny problemu oraz kolejno skupić się na ich skutecznym rozwiązaniu. Dzięki zadawaniu tego pytania problem, którym się zajmujemy, staje się bardziej zrozumiały i podstawowa przyczyną jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania oraz wyeliminowania. Zadaniem uczniów jest wskazanie problemu, z którym boryka się Stanisław Wokulski, a następnie próba znalezienia jego przyczyny. Poniżej przykładowa realizacja zadania. Zadanie możemy zreal

"HYMN DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA", czyli konflikt władzy świeckiej i duchownej

"Hymn do świętego Stanisław", podobnie jak wiele średniowiecznych tekstów, z pewnością nie należy do łatwych do zapamiętania, dlatego warto omówić go w taki sposób, by utrwalił się w pamięci uczniów.  Przed lekcją prosimy uczniów, by zgodnie z zasadą odwróconej lekcji, dowiedzieli się jak najwięcej na temat Stanisława ze Szczepanowa.  Na początku zajęć dzielimy uczniów na sześcioosobowe zespoły i prosimy, by wymienili się zdobytą wiedzą zgodnie z pracą metodą 635. Każda z sześciu osób podaje trzy informacje w ciągu pięciu minut. Początkowo łatwe zadanie zaczyna sprawiać trudność, gdy okazuje się, że brakuje pomysłów na podanie kolejnych informacji, a czas powoli się kończy. Uczeń, który nie może podać nowych informacji, powinien poszukać jej w dowolnym źródle, a następnie podać pozostałym osobom. W celu utrwalenia wiedzy na temat relacji Stanisława biskupa z królem Bolesławem Śmiałym uczniowie oglądają krótką animację przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Następnie

WYOBRAŹNIA I KREATYWNOŚĆ SĄ WAŻNIEJSZE...

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z roku 1921 Albert Einstein powiedział: "Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza." Te słowa doskonale wskazują, jaki kierunek powinna przyjąć współczesna edukacja (chociaż patrząc na to, że wypowiedziane zostały sto lat temu, to powinny być przesłaniem edukacji już od wielu lat.) Słowa te, podobnie jak rankingi związane z końcem semestru, praktykowane w wielu szkołach, skłoniły mnie do ważnej refleksji. Wpływ na nią miało także moje spotkanie z rodzicami w jednej ze szkół podstawowych oraz rozmowa z mamą pewnego bardzo kreatywnego nastolatka, uważanego w szkole za krnąbrnego i niepokornego. Wszystkim nam (rodzicom i nauczycielom) marzy się, że nasze dzieci będą się świetnie uczyć, dostawać same szóstki oraz osiągać wyłącznie sukcesy. Gdy posyłamy dziecko do szkoły, widzimy jego ciekawość świata i chęć poznawania go. Dostrzegamy, że chętnie się uczy, bo robi to głównie przez zabawę. Taka nauka daje mu radość oraz wyzwala jego kreatywność