Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2020

Spotkanie z Innym w kulturze, czyli zmień perspektywę

Pomysł na kolejną lekcję języka polskiego jest wynikiem mojego udziału w Letniej Akademii organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. Wiąże się on także ściśle z realizacją podstawy programowej, zarówno w liceum trzyletnim, jak i czteroletnim. Analizując nową podstawę programową, czytamy: 1. We wstępie: Celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum jest: - łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi; - rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; - rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie; 2. W podstawie programowej języka polskiego: Kształcenie literackie i kulturowe: - rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe: określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości; - porównuje utwory literackie i ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach