Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2022

MATURA 2023 - JĘZYK POLSKI W UŻYCIU

Nowa formuła egzaminu maturalnego nieustannie budzi wiele emocji. Niepokój towarzyszy jednak nie tylko uczniom, ale też nauczycielom. Spowodowane jest to ciągłym brakiem rzeczowych materiałów ćwiczeniowych, które moglibyśmy wykorzystywać w swojej pracy. Dodatkowo, tworząc swoje, jesteśmy pełni obaw, czy rzeczywiście robimy to właściwie. Myślę, jednak, że wszystkie ćwiczenia, nawet te tworzone po omacku, przyczyniają się do rzetelnego przygotowania uczniów do egzaminu.   Niniejszy post dotyczy jednej z trudniejszych części egzaminu maturalnego - Języka polskiego w użyciu. To zadanie, które zastąpiło dotychczasowy test czytania ze zrozumieniem. Różnic jest jednak sporo, od tematu począwszy. W formule matury od 2015 roku czytanie ze zrozumieniem opierało się z reguły na tekstach dotyczących języka, tzw. filologicznych. Obecnie tematyka tekstów będzie zupełnie inna, być może nawet bliższa uczniowi, ciekawsza dla niego - moda, kultura różnych krajów, muzyka - nie znaczy to jednak, że łatwie

PYTANIE O WŁASNĄ PERSPEKTYWĘ NA MATURZE 2023

Nowa formuła maturalnego egzaminu ustnego z języka polskiego zakłada udzielenie przez ucznia odpowiedzi na pytanie o własną perspektywę. Brak zadania takiego pytania przez komisję jest podstawą do podważenia egzaminu. Mając to na uwadze, warto ćwiczyć z uczniami ich subiektywne wypowiedzi na temat lektur. Jednym z moich sposobów jest nietypowa kartkówka. Kolejną tego rodzaju zaproponowałam uczniom przy okazji omawiania noweli Bolesława Prusa "Z legend dawnego Egiptu". Zamiast tradycyjnego sprawdzenia wiedzy zadałam dwa nietypowe polecenia. 1. W 4-5 zdaniach napisz o swoich refleksjach na temat przeczytanego utworu.        W wypowiedzi wykaż się znajomością noweli B. Prusa "Z legend dawnego Egiptu". 2. Wykonaj notatkę wizualną, w której wykażesz się znajomością utworu. Jakość wykonanych zadań była bardzo zróżnicowana, ale też warto uwzględnić, że na ich realizację uczniowie mieli zaledwie 15 minut. To na co jednak warto zwrócić uwagę to fakt, że młodzież sama decydow